Co je wicca

5. april 2015 at 13:26 | Eira Toril ☯ |  Poznatky

Wicca není sekta ani církev. Nemá žádnou vedoucí autoritu ani "duchovní elitu". Za wiccana se může prohlásit každý, kdo s tradicí Wiccy duševně souzní, aniž by musel platit jakékoliv vstupní poplatky, či procházet přijímacím rituálem (např. křtem). Není nutné, aby se zřekl své původní víry (Wicca nevyžaduje, aby byla jediným náboženstvím dotyčného). Zároveň může Wiccu vždy svobodně opustit, bez toho, aby mu hrozilo nějaké duchovní potrestání (=> neexistuje odpadlictví od víry, "hereze").- Wicca je spíše filozofickým životním směrem, než náboženstvím v pravém smyslu slova.

- Wicca je novodobý kult z poloviny 20. let, který ale navazuje na staré pohanské tradice a zvyky.

- Wicca je tolerantní náboženství, které nehlásá, že jen ono je to jediné a pravé.

- Nejčastěji užívaným symbolem reprezentujícím Wiccu je pentakl (pentagram v kruhu).

- Neoficiální skupiny wiccanů, kteří se spolu scházejí, aby si o Wicce popovídali či společně provedli nějaký rituál, se nazývají "coveny". Coveny mohou mít svou vlastní hierarchii, organizaci a předávané tradice, což se ovšem vztahuje jen na jejich členy. Proto, aby byl někdo wiccanem, nemusí být v covenu.

- Wicca uctívá jedno univerzální BOŽSTVO ("Vesmír", "Univerzální princip",…), které je "složeno" z BOHA a BOHYNĚ - mužského a ženského principu. Mnoho wiccanů také uctívá konkrétní starověké bohy (nejčastěji asi z egyptského, keltského, severního panteonu, ale může si zvolit jakoukoliv kulturu, která je mu blízká), kteří jsou chápáni jako jednotlivé aspekty Boha nebo Bohyně, případně jsou pro konkrétního člověka konkrétním obrazem jinak abstraktního Božstva.

- Wicca nemá svatou knihu ani posvátné texty. Existuje však tzv. "Wiccanské rede", které je pro všechny závazné a shrnuje wiccanské pojetí etiky, které je založeno na vlastním svědomí a úctě ke všem živoucím tvorům: "Čiň co chceš, dokud tím nikomu neublížíš." - Vzhledem k tomu, že lze ale snadno namítnout, že pojem "ublížit někomu" je pro každého jinou hranicí, je lepší rede interpretovat spíše jako: "Čiň jiným to, co chceš, aby oni činili tobě, a nečiň jim to, co nechceš, aby oni činili tobě". Úplně nejlidověji řečeno, "Svoboda mé pěsti končí u tvé brady".

- Wicca uznává princip karmy => Vše, co uděláme, se nám vrátí. Konáme-li dobré skutky, bude se také nám dít dobro. Konáme-li zlé skutky, bude se nám dít zase jen to zlé a špatné. Jistá variace říká, že vše co uděláme, se nám vrátí třikrát, ale to je v podstatě to samé.

- Ve Wicce neexistuje jeden život a potom už navěky jen nebe či peklo. Převládá spíše víra v to, že náš život probíhá v kole - rodíme se a umíráme, abychom se co nejvíce naučili a co nejvíce poznali, a naše vlastní skutky určují, jestli pro nás tento proces bude "nebe" nebo "peklo".

- Wicca učí lásce k přírodě a úctě ke všemu živému. Vše má duši a vše si je rovno. To neplatí jen ve vztahu člověk-zvíře, ale také ve vztahu muž-žena. Ve Wicce jsou si obě pohlaví 100% rovna. Tělesná láska se nebere jako hřích, ale jako posvátný a krásný akt mezi dvěmi milujícími se lidmi (nezávisle na tom, zda jsou pohlaví stejného nebo odlišného). Opravdu tu jedne o nic s nějakými sexuálními obřady nebo nedejbože orgiemi; sex je pojímán jako intimní, soukromá věc.

- Wicca věří, že neexistuje nadpřirozeno; vše je součástí jednoho přírodního cyklu, a proto je pro wiccany magie a spiritualita přirozenou součástí života, ne něčím svatým, co je tu jen pro omezenou skupinku jedinců (kněží apod.).

- Wicca není dogmatická. Každý wiccan ji praktikuje jinak, osobní víra každého se může lišit jak v detailech, tak i ve významějších skutečnostech, a není důvod, proč se kvůli tomu mezi sebou přít. Každý má právo svobodně se rozhodnout, v co přesně a jak bude věřit. Rozhodně by ale neměl hlásat, že jen to jeho pojetí víry je správné.

CÍLE ČARODĚJEK:
-Poznej sebe
-Poznej své umění (čarodějnictví/wicca)
-Uč se
-Používej vědomosti moudře
-Dosáhni rovnováhu
-Měj svá slova uspořádány
-Měj své myšlenky uspořádané
-Oslavuj život
-Slaď se s cykly Země
-Dýchej a jez správně
-Cvič tělo
-Medituj


Toto byl úžasný článek od úžasné wiccanky. Odkaz zde.

 

2 people judged this article.

Comments

1 Gil Gil | Web | 13. april 2015 at 18:08 | React

Moc hezké :-)

2 Franta Franta | 25. march 2017 at 8:28 | React

Pěkný názor na svět. Cest k dokonalosti je spousta. Proto je dobré vybrat jednu a hlavně jít. Není nad vlastní zkušenosti. Teorie je vždy jen pomůcka, ale jsou věci, které slovem vyslovit nelze ani zapsat to, co člověk cítí, že?

3 Franta Franta | 25. march 2017 at 8:35 | React

Pujcil jsem si obrazek tech tri "vil" :-) na svuj facebook, protoze je jaro a libil se mi tematicky, pokud nesouhlasis, napis to sem a ja ho zase vymazu.

New comment

Log in
  Don't you have your own web yet? Create it for free on Blog.cz.