Rituály

Imbolc [1. nebo 2. února]

5. april 2015 at 14:41 | Eira Toril ☯

Je tuhá zima a všude leží sníh, který již pomaličku začíná odtávat. Dny se prodlužují, ale stále ještě vítězí noc - proto je třeba přivolat slunce a teplo, nejlépe tak, že se pečlivě vymete krb a zapálí se v něm veliký oheň. Pokud doma nemáte krb, stačí zapálit svíce, nejlépe v každé místnosti domu, aby se životodárný oheň dostal do každého koutu místnosti. Je třeba zahnat zimu, chlad a tmu a přivolat do života jasné slunce. V tento den se také zasvětcují nové čarodějnice - učňové (novica). Dnes Imbolg známe pod názvem Hromnice.

Beltaine [noc z 30. dubna na 1. května]

5. april 2015 at 14:35 | Eira Toril ☯

Připadá na poslední dubnovou noc a dodneška se silně dodržuje ve zvyku zvaném "pálení čarodějnic". Tento název patrně vznikl od tradice, kdy se slaměné panenky, naplněné negacemi a smutky hážou do ohně, aby je spálil a očistil. Křesťané také věřili, že lidé, kteří se scházejí tuto noc u ohňů a tančí a slaví jsou čarodějnice a čarodějové, kteří zaslouží trest - a jaký je lepší trest pro čarodějku, než ji hodit plamenům. Přesto tento zvyk nemá nic společného s černou magií, naopak, vzývá prastaré síly Přírody, božský pár, který spojuje svá těla v tanci lásky, aby se z něj pak narodilo dítě - jehož narození připadá na svátek Yule.

Midsummer [letní slunovrat]

5. april 2015 at 14:30 | Eira Toril ☯

Pátým rituálem z pohanského Kola roku je ten, který slavíme na letní slunovrat 21.června a jmenuje se Midsummer, někdy také nazývaný Litha. Tento rituál se odehrává po Beltainu, na kterém bohyně zplodila dítě s bohem a nyní je tedy těhotná a plná mateřské síly. Proto je to rituál jak plodnosti tak úrody a zároveň oslavujeme naprostý vrchol léta, kdy zmírá Král zimy v boji s Králem léta - ten se narodil na Yule a nyní je tedy na vrcholu svých sil. Dodnes lidé stavějí májky na oslavu a zároveň v tuto noc tančí u ohňů, aby posvětili léto.

Lughnasad [1.či 2. srpna]

5. april 2015 at 14:25 | Eira Toril ☯

Šestým svátkem na Kole roku je Lughnasad, který se jmenuje podle slunečního boha Lugha, boha moudrosti i řemesel, válečníků i umělců. Na jeho svátek jsou žně v plném proudu, všude se seče obilí a je třeba vzdát hold bohům za hojnou úrodu. Naši předkové slavili tento rituál nejčastěji na polích, mezi sklizenou nebo dozrávající úrodu a symbolem Lughnasadu nebo též Lammasu, jak se svátku též říkalo, je proto obilí všeho druhu, ale i další úroda, v naší době třeba kukuřice, ale také různé letní ovoce.

Mabon [podzimní rovnodennost]

5. april 2015 at 14:15 | Eira Toril ☯

Mabon je sedmým svátkem na kole roku a je třetím svátkem sklizně a bohaté úrody. Je podzim, pole jsou holá a sady plodí mnoho ovoce, zejména jablka, která jsou posvátným ovocem tohoto rituálu, protože symbolizují zemi Avalon, Jiný svět, svět za oponou, který se v tento den opět přibližuje našemu světu. Země pomalu začíná usínat a do kraje se vkládá chlad a tak je Mabon oslavou posledních teplých dní a zároveň také podzimní rovnodennosti, kdy se rok opět překlápí v zimu a usínání. Tato doba také značí začátek honů a proto se uctívají nejen božstva rolnická, ale i bohové lovu a zvěře, kteří mají požehnat lovcům, aby bylo v zimě co jíst. Nesmíme zapomenout ani na vinobraní a první mladičká vína.

Ostara [jarní rovnodennost]

5. april 2015 at 13:58 | Eira Toril ☯

Melodii Ostary na křídlech Ducha,čarodějné srdce zachytí a vyslyší.Příroda pulzující silou života žene se na bílém koni s vášní. Ostara, neboli Eostré je stará pohanská bohyně plodnosti a ženské síly. Je spojována s příchodem jara, naši slovanští předkové jí říkali Vesna. Její totemové zvíře je králík, symbol nejen jara, ale také plodnosti - vždyť na jaře se rodí mladí zajíčci, březňáčci. Tento svátek je hojně rozšířený ve všech kulturách a většinu zvyků později převzalo křesťanství a spojilo je ze znovuzrozením Krista, přičemž o znovuzrození tu šlo už dávno před nimi - o znovuzrození Matky Přírody, která se probouzí po dlouhém zimním spánku, aby zase ožila v plné síle a nádheře. Mrskání pruty, tak rozšířené u nás, mělo přelít sílu z přírody do lidí a vejce už dávno symbolizovalo nový život.

Yule [21.prosince]

5. april 2015 at 13:48 | Eira Toril ☯

Co se slaví: Svátek slunce, které se po noci temnoty (nejdelší noc v roce) zase navrátí na zem a dny se začnou prodlužovat. Ačkoli je to nejstarší ze všech pohanských svátků, Keltové jej začali slavit až po příchodu Skandinávců. Od nich také přijali tradici Yule jako začátku nového roku. Proto některé skupiny moderních pohanů slaví Yule jako konec roku, jiní zůstávají u původní Keltské tradice a koncem roku je pro ně Samhain. O noci slunovratu se také odehrává boj krále Cesmíny, symbolu starého roku, s Dubovým králem, symbolem nového roku. Dubový král samozřejmě vždy vyhraje a nový rok tak může přijít. O svátku Yule se uctívá Trojná bohyně ve své panenské podobě - což také uvozuje příchod nového roku.

Samhain [31. října]

5. april 2015 at 13:41 | Eira Toril ☯

Jeden den a jednu noc mrtví chodit budou a na tvé dveře zaklepou.Pozvi je dovnitř Ať se dobře nakrmí, a poděl se o tajemství,oni je neprozradí. Samhain je 31.října a je to hlavní sabat.Rovněž je znám jako předvečer všech svatých.Toto je doba k provádění rituálů související s komunikací s mrtvými,uctění zesnulých,odpočinkem,rozjímání,prioritami,zahnání zla,vysvobození pozemských bytostí.karmickými spojeními,štěstím,duševními schopnostmi,věštěním,životním cyklem,umění,hudbou k zábavě,a zvláštní poctou určené k Bohu.Protože skutečné kouzlo začíná o půlnoci 31.října trvá plných dvacet čtyři hodin do 1.listopadu.
 
 

Advertisement